Robert Steng

Robert Steng: 8 Cubes Of Oak

„8 Cubes Of Oak“, 2022, Eiche, Furnier, Sperrholz, 92 x 90 x 3 cm